نمایش نوار ابزار

راه اندازی پایلوت نیمه صنعتی

چهارشنبه 5 تیر 1398

راه اندازی پایلوت نیمه صنعتی تبدیل گاز طبیعی به بنزین با تکنولوژی نوین برای اولین  بار در  جهان با حضور وزیر نفت.
توسعه دانش فنی این تکنولوژی از صفر تا صد توسط پروفسور احمد توسلی انجام شده و اختراع آن نیز در اروپا و آمریکا به نام ایشان ثبت شده است.

دیدگاه ها