نمایش نوار ابزار
ماه: تیر 1398
گامی هدفمند به سوی درمان سرطان

گامی هدفمند به سوی درمان سرطان

جمعه 21 تیر 1398 :: ساعت 05:45 ق.ظ

گامی هدفمند به سوی درمان سرطان با ساخت کربن کوانتوم دات از زیست توده (جلبک و...) برای انتقال فلورسانسی دارو به تومور های سرطانی آخرین دستاورد علمی دانشمند برجسته اسفراینی پروفسور توسلی برای اولین بار، ساخت کربن کوانتوم دات ها، از زیست توده ( جلبک و..) توسط پرفسور توسلی انجام گرفت. این نوع از کربن کوانتوم دات ها، علاوه برآنکه…