نمایش نوار ابزار

پروفسور توسلی در کنار دانشجویان ممتاز اسفراین در دانشگاه تهران

پنجشنبه 5 دی 1398

نکاتی که در جلسه پروفسور با دانشجویان در میان گذاشتند بدین شرح بیان گردید:
1- انجام پژوهش های علمی در جهت پیشرفت و توسعه کشور و شهرستان اسفراین
2- برسی مشکلات دانشجویان در تهران و دانشگاه  و رفع مشکلات آنان
3- پیگیری و رفع مشکلات علمی در مقالات آنان

این جلسه در تاریخ 24 آذر ماه 98  با حضور چندی از دانشجویان ممتاز در دانشگاه برگزار گردید.

 

دیدگاه ها